วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสกน้ำ ๕ หมื่นขวด ภาพหลวงพ่อพุทธห้ามพยาธิ ๑ หมื่นแผ่น หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ๑ หมื่นชุด

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสกน้ำ ๕ หมื่นขวด ภาพหลวงพ่อพุทธห้ามพยาธิ ๑ หมื่นแผ่น หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ๑ หมื่นชุด เพื่อถวายแก่พระสงฆ์สามเณรทุกวัดในจังหวัดน่านและแจกบำรุงขวัญสร้างพลังจิตที่เข้มแข็ง แก่ประชาชนชาวน่าน เพื่อพิชิตโควิด ๑๙ ระลอก ๒ จัดโดย จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน