วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนแพร่ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยนายนิคม มะยาระ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในโครงการศึกษาดูงานพัฒนาทักษะการวางแผนการทำงานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕