อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน

 
 
นายสุเมษ สายสูง
ประธานอนุกรรมการ
 
     

ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
รองประธานอนุกรรมการ

นางนิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
อนุกรรมการ

นายภูดิท เรืองรอง
อนุกรรมการ
     

รศ.เกชา คูหา
อนุกรรมการ

นายวินัย ปราบริปู
อนุกรรมการ

นางเพลินจิต พ่วงเจริญ
อนุกรรมการ
     

นายปิยะพล ทวีวรรณ
อนุกรรมการ

นางกอบกมล ทบบัณฑิต
อนุกรรมการ

ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
เลขานุการอนุกรรมการ
     
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.