ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนภาพเหนือ


        ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนภาพเหนือ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 12 - 15 ก.ค. 2559 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.