วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดน่าน ร่วมมือร่วมใจกันไปออกเสียงประชามติ


        บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดน่าน ร่วมมือร่วมใจกันไปออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ที่จะถึงนี้
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.