นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน


        ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน
อาคารสิริเบญญา ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานที่ออกแบบโดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
และเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน โดยท่านได้กล่าวว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ควรค่าแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.