วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน


        ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.