วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เพื่อถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช        ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดร.ฌัชชภัทร พานิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม
"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช
ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.