ยินดีต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน


                วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีต้อนรับนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เนื่องในโอกาสมารักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.