ท่านพลเอกวิจักขฐ์? สิริบรรสพและครอบครัว? มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน?


                 วิทยาลัยชุมชนน่านขอขอบคุณท่านพลเอกวิจักขฐ์? สิริบรรสพและครอบครัว? ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน?จำนวน ?๑๐,๐๐๐ บาท? ในโอกาสทำบุญของครอบครัว? และยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านมหาโพธิ์? อำเภอเมืองน่าน? จังหวัดน่าน? โดยได้รับการประสานความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาครั้งนี้โดยคุณแม่เพลินจิต? พ่วงเจริญ? อนุกรรมการวิชาการ?วิทยาลัยชุมชนน่าน นส.ชรัสนันท์? ตาชม? รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน? ตัวแทนนักศึกษา? ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.