วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีต้อนรับ นายอนุชา มูลมัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะจากวิทยาลัยชุมชนตาก        ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมต้อนรับ
นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะจากวิทยาลัยชุมชนตาก
โดยท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการได้กล่าวทักทายและพบปะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน หลังจากนั้น
ท่านและคณะได้เข้าเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน และเยี่ยมชมวัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุแช่แห้ง
และหอศิลป์ริมน่าน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.