หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองในแต่ละยุค


                 หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองในแต่ละยุค ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารอุทยานความรู้กินได้ (TK Park) วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.