วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว


                 ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ณ บ่อเกลือวิว รีสอร์ต และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือเป็นประธานและร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.