วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงานกีฬานักศึกษา "สิมิลันเกมส์" ที่จังหวัดพังงา


        ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนน่าน นำทีมโดยนายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายปิยะพล ทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมกีฬานักศึกษา สิมิลันเกมส์ ที่จังหวัดพังงา 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.