วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน"


        ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน"
เพื่อความเป็นสิริมงคล ของพวกเราชาววิทยาลัยชุมชนน่านสืบไป โดยช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีบวงสรวงและทำบุญถวาย
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ส่วนตอนบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการและแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
เพื่อความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.