วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าคารวะขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร


        ในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย
นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าคารวะ
ขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาส ปี๋ใหม่เมือง
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.