วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐”


        ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐”
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.