วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมอบรมโครงการ "กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์"


        นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.