วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมจัดกิจกรรม "โครงการคัวฮอมของวิถีชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอยิ้มและธรรมะม๋วนใจ๋ "


        นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โครงการคัวฮอมของวิถีชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอยิ้มและธรรมะม๋วนใจ๋ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนน่านยังได้จัดนิทรรศการผ้าทอ น่านศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนน่าน และงานบริการ
วิชาการศูนย์ความรู้กินได้น่าน นำชุดกล่องความรู้ เครื่องรางจักสานล้านนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในครั้งนี้อีกด้วย

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.