วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐        นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคณะข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมลงนาม
ถวายพระพรด้วย

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.