นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้าง
งานปรับภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน        ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด
6 เวียง งานปรับภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.