วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


        วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ ได้พบปะ และได้ทำความรู้จักกันในแต่ละสาขา
และที่สำคัญมีการประกวดการจัดพานเพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูของแต่ละสาขาอีกด้วย 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.