วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วชช.น่าน


         วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เดินทางมาศึกษาการดำเนินงาน
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมไปถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอน
ตามอำเถอต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.