วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ”


    วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บริเวณเสาธงชาติวิทยาลัยชุมชนน่าน เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ”
ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.