วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาระดับอนุปริญญาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน


         นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมคณะ นำนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ศึกษาดูงานหอศิลป์ริมน่าน ของคุณวินัย ปราบริปู ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากคุณวินัย ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย ทางวิทยาลัยชุมชนน่านต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.