วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ


    วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ บันไดพญานาค หน้าวัดพระธาตุแช่แห้ง และ วัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.