ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบายและหารือการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ


        นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการ
เข้าพบนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบาย เชื่อมโยงงานด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
และหารือ การบริหารจัดการหออัตลักษณ์นครน่าน


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.