วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


                ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.