วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวบ้านห้วยลู่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมลาบรี (ตองเหลือง)


                ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
พร้อมทั้งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมงานเกี่ยวข้าวบ้านห้วยลู่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมลาบรี (ตองเหลือง)
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.