วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


                วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมีนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธี เพื่อหารือและพิจารณา
ผลการดำเนินการต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.