วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน


                วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน และร่วมหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนน่าน
ในการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.