วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙


                วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙
ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.