วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน


                ในระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยชุมชนตราด หน่วยจัดการศึกษาชุมชนบ้านแหลมมะขาม
ชุมชนบ้านเนินดินแดง และชุมชนเกาะกูด


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.