วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี


                ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม "ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน" ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3
วิทยาลัยชุมชนน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.