วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการฝึกซ้อมใหญ่เตรียมการแสดงฟ้อนล่องน่านและการถวายการต้อนรับเสด็จฯ


                ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการฝึกซ้อมใหญ่เตรียมการแสดงฟ้อนล่องน่าน
และการถวายการต้อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ดำเนินการกำกับ
และควบคุมการฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56
และประชาชนจากตำบลดู่ใต้เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดง และได้รับเกียรติจากนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางมาให้กำลังใจแก่ช่างฟ้อนทุกคน
และคณะจากวิทยาลัยเทคนิคน่านได้อำนวยความสะดวกในด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ณ สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.