วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10


                ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เดินทางไปเข้าร่วมและเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10 เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองน่าน
อาหารชนเผ่า และอาหารประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ณ ลานจอดรถห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาน่าน อำเภอเมื่องน่าน จังหวัดน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.