วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม กิจกรรม "จิตผ่องใส"


                ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม กิจกรรม "จิตผ่องใส"
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 โดยมีนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธี


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.