วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


                ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน และกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน
พร้อมด้วยบุคลากร ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่านโดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมอบ
พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านที่ติดราชการ โดยมีนายสโรช รัตนมาศ
วัฒนธรรมจังหวัดน่านได้นำชมหออัตลักษณ์นครน่านด้วยตนเอง

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.