ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบปะกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน


                ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พร้อมคณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านและ
ให้ข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานต่างๆของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.