วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบริดจ์


                ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบริดจ์ และสถานที่พักให้แก่
คณะกรรมการและนักกีฬาบริดจ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์
๑๕ คน คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานกีฬาบริดจ์ ๒๐ คน คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ๑๕ คน คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานกีฬาบริดจ์ ๒๐ คน คณะกรรมการด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ๖ คน
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.