ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน


                ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ "น่านเกมส์" โดยวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นเจ้าภาพทางด้านสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
และอำนวยความสะดวกให้กับการแข่งขัน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.