วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ                ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหาร และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณ
ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.