ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งพิธีสูมากาลาวะปีใหม่เมือง ๒๕๖๑


                ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งพิธีสูมากาลาวะปีใหม่เมือง
แด่ท่านพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน




























 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.