วิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน และรดน้ำดำหัวขอพรพระครูสิรินันทวิทย์


                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน
และรดน้ำดำหัวขอพรพระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดดอนมูล รดน้ำดำหัวนายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายเผชิญ จินะสิทธิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องพระ
อาคารสิริเบญญา ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.