วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"


                ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน : ยุคการศึกษา Thailand
๔.๐ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" โดยได้รับเกียรติจากนายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ และรศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร พร้อมด้วย
อาจารย์สิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน เป็นผู้อภิปรายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.