วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ


                ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดโครงการพันธกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.