วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


                ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพื่อร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในเรื่องของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.