วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา


                ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วม ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา พร้อมทั้งมีการทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล เป็นประธานในพิธี
และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเสวนาและเป็นสักขีพยานในการทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.