ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รุ่นที่ ๑


                ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย
นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน บุคลากรจาก
วิทยาลัยชุมชนน่าน และหออัตลักษณ์นครน่าน เดินทางไปมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รุ่นที่ ๑
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.