วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมร่วมกับ คณะข้าราชการอาวุโสที่เกษียณแล้วในจังหวัดน่าน
ก่อตั้งชมรม "คนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน"                ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมร่วมกับ คณะข้าราชการอาวุโสที่เกษียณแล้ว
ในจังหวัดน่าน ซึ่งรวมตัวกันก่อตั้งชมรม "คนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน" เพื่อร่วมกันเป็นโซ่ข้อกลางให้ทุกหน่วยงานใน
จังหวัดน่านรวมพลังกันดูแล ดิน น้ำ ป่า น่าน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน โดยมีหลักการทำงานเน้น
การประสานหนุนเสริมแก่หน่วยงานต่างๆ และนำคำแนะนำ ข้อเสนอจากหน่วยงานที่ร่วมประชุมไปสร้างกรอบการทำงาน
และจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงกับประชาชน หน่วยงานที่สนใจ และเกี่ยวข้องต่อไป โดยในการประชุมนายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุม และพระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ทำพิธีเปิดป้าย และเจิมป้ายชมรมเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓
วิทยาลัยชุมชนน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.